ვლადიმერ წითლიძე

დაიბადა 1988 წელს.

2005 წელს დაამთავრა ზუგდიდის მე-9 საჯარო სკოლა.

2013 წელს დაამთავრა თბილისის სასულიერო სემინარია- თეოლოგიის ბაკალავრი.

2016 წელს დაამთავრა ილიას უნივერსიტეტი- ფილოსოფიის მაგისტრი. სამაგისტრო თემა- ,,ჰიუმის ეთიკის ანალიზი ინტელექტუალიზმთა მიმართებაში და მისი შედეგები."

2019 წლის სექტემბრიდან სწავლა გააგრძელა ბოსეს (შვეიცარია) ეკუმენურ ინსტიტუტში- (Ecumenical Institute at Château de Bossey, Switzerland: "Master of advanced in ecumenical studies)".